DMCA.com Protection Status

Hotline: 1900 6987

compliance@ehs.com.vn


Tuân thủ
để pháp triển

Sổ tay tuân thủ, hướng dẫn và đánh giá

Chuyên nghiệp

dịch vụ chuyên nghiệp: cung cấp, cập nhật, hướng dẫn và đánh giá yêu cầu

Hợp lý

đầu tư hợp lý vì sự phát triển bền vững

Chuyên gia

đội ngủ chuyên gia tich hợp đến từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức đánh giá

Về EHS compliance

Giải pháp tuân thủ yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác

Giải pháp toàn diện mang đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp với những gói dịch vụ đa dạng thỏa mãn nhu cầu của doanh nghiệp

Giải pháp toàn diện, công nghệ hiện đại, thông minh và đội ngũ chuyên gia đến tứ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận chắc chắn thỏa mãn mong đợi của khách hàng.

DỊCH VỤ

EHS compliance cung cấp giải pháp tuân thủ

đáp ứng yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác của các bên phù hợp với bối cảnh của tổ chức là chìa khóa của chúng tôi

Cung cấp và cập nhật

cung cấp và cập nhật các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác

Hướng dẫn và giải đáp

Hướng dẫn và giải đáp yêu cấu pháp luật và yêu cầu khác

Đánh giá

Đánh giá việc tuân thủ yêu cầu thông qua chuyên gia đến từ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức đánh giá

Thuê ngoài

Cho thuê nhân sự tuân thủ tại doanh nghiệp

Tài liệu

Cung cấp sách, tài liệu hướng dẫn và các biểu mẫu

Bảo hiểm

bảo hiểm cho rủi ro về tuân thủ

Khách hàng

Chúng tôi đảm bảo an toàn cho hoạt động tuân thủ và sự phù hợp với tổ chức của bạn

Cung cấp giải pháp tuân thủ cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau, trong đó có các khách hàng

Nhà máy nhiệt điện
Nhà máy sản xuất sữa/nước uống/nước ngọt
Nhà máy dệt may/da giày
Nhà máy cơ khí

Bạn cần giải pháp tuân thủ cho tổ chức của bạn? Hãy liên hệ ngay với cung tôi

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng mang đến những giải pháp tuân thủ cho tổ chức của bạn

Chuyên gia

Chuyên gia chủ chốt của chúng tôi

nhiều năm kinh nghiệm thực tể tại nhiều tổ chức

Thu-Hao DAO

Thu-Hao DAO

Compliance Advisor

Hong-Son NGUYEN

Hong-Son NGUYEN

Compliance Advisor

Compliance

Compliance

Compliance Advisor