cskh@ehs.com.vn

Công ty Cổ phần EHS: Excellence - Humanity - Success

Cung cấp cho mọi người sản phẩm và dịch vụ đào tạo chất lượng tuyệt với WOW để thay đổi thái độ, cuộc sống và thế giới

Sự kiện sắp tới

quản lý an toàn
Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Giá trị cốt lõi và hiệu quả

Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Giá trị cốt lõi và hiệu quả

Giá trị cốt lõi và hiệu quả

giảng viên an toàn
Giảng viên an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Giảng viên an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Chuyên gia đào tạo

Chuyên nghiệp và hiện đại

Chuyên gia đào tạo

Chuyên nghiệp và hiện đại

Chuyên nghiệp và hiện đại

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO 9001-2015

Hồ Chí Minh + Online – 04/10/2020

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO 9001-2015

Hồ Chí Minh + Online – 04/10/2020

Hồ Chí Minh + Online – 04/10/2020

576 DOANH NGHIỆP
378 KHÓA HỌC
20656 HỌC VIÊN
898 TÀI LIỆU

TIN MỚI NHẬN

Hội thảo, khóa học, e-learning, tư vấn, đánh giá, coaching và cộng động

DMCA.com Protection Status