International TRAINING Centre

EHS ITC - International TRAINING Centre

EHS ITC - International TRAINING Centre nỗ lực cho sự phát triển cho doanh nghiệp và cá nhân thông qua hoạt động đánh giá, tư vấn, đào tạo, coaching và hoạt động cộng đồng vì sự thịch vượng

Sự kiện sắp tới

sơ cấp nghề
Sơ cấp nghề nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động

Đầu tiên và chuyên nghiệp

Sơ cấp nghề nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động

Đầu tiên và chuyên nghiệp

Đầu tiên và chuyên nghiệp

heath & safety law
Hội thảo về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Online – 18/8/2020

Hội thảo về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Online – 18/8/2020

Online – 18/8/2020

giảng viên an toàn
Giảng viên an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Giảng viên an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Kỹ năng quản lý thời gian

khoa học và hiệu quả

Kỹ năng quản lý thời gian

khoa học và hiệu quả

khoa học và hiệu quả

576 DOANH NGHIỆP
378 KHÓA HỌC
20656 HỌC VIÊN
898 TÀI LIỆU

TIN MỚI NHẬN

Hội thảo, khóa học, e-learning, tư vấn, đánh giá, coaching và cộng động

Công ty Cổ phần EHS.Benevolent | Developed By Rara Theme. Được hỗ trợ bởi WordPress.
DMCA.com Protection Status