cskh@ehs.com.vn

 

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 

KHOA HỌC VÀ HIỆU QUẢ

    MỤC TIÊU

Nếu bạn mong muốn đạt được mục tiêu trên, thì chúc mừng bạn, bạn đã đọc đúng chỗ rồi đấy!

 

Khóa học “Kỹ năng Quản lý thời gian”

 

 

NỘI DUNG

Vấn đề chung về quản lý thời gian
Biện pháp sử dụng thời gian hiệu quả
Công cụ quản lý thời gian
Chia sẻ kinh nghiệm

 

CHỨNG NHẬN

 

PHƯƠNG PHÁP

Thảo luận, Hỏi - đáp
Nghiên cứu tình huống/đóng vai
Đào tạo tích hợp( online + offline +phòng học ảo)
Đào tạo Gia tốc
NLP
Minigame
 • Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo, quản lý

 • Cán bộ, công chức và viên chức

 • Chuyên viên, nhân viên và sinh viên 

 • Cán bộ công đoàn 

 • Sinh viên, học viên

 • Bất cứ ai mong muốn sử dụng thời gian khoa học và hiệu quả

 • Khóa học được thiết kế dựa trên hệ thống thống quản lý tiên tiến của quốc tế

 • Cung cấp những kiến thức và công cụ về an toàn, vệ sinh lao động chuyên ngành

 • Tiếp cận yêu cầu pháp lý và cách thức để tuân thủ pháp luật của Việt Nam

 • Cơ hội sử dụng sổ tay và tài liệu online

 • Cập nhật tài liệu mới nhất tự động gửi đến hộp thư của bạn.

 • Chủ động xây dựng hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường

 • Tiết kiệm chi phí

 • Đảm bảo yêu cầu bảo mật

 • Đào tạo nhân sử để sử dụng lâu dài

 • Cập nhật thông tin và khóa học hữu ích

 

LỊCH HỌC

Thời gian học: 03 giờ trực tiếp + 24 giờ online

HÀ NỘI

HỒ CHÍ MINH

LIÊN HỆ

HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ

1.980.000 VNĐ

Ưu đãi thêm 500.000 VNĐ và chỉ còn 480.000 VNĐ với điều kiện: 

 

“Đăng ký trước ngày 30/4/2020”

LỚP TỐI ĐA 25 HỌC VIÊN

 

Hãy đăng ký ngay để giữ chỗ! 

Bạn muốn nhận thông tin văn bản, dịch vụ, sản phẩm mới; hội thảo, khóa học, lịch học sắp diễn ra và các thông tin hữu ích khác

BẠN NHẬN BẢN TIN MIỄN PHÍ. Hãy đăng ký nhận tin ngay 

DMCA.com Protection Status