cskh@ehs.com.vn

Trang Chủ>Khóa học>Hệ thống quản lý>Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO 9001-2015

 

THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

NGÀY 04/10/2020

Hồ Chí Minh + ZOOM

    MỤC TIÊU

Nếu bạn mong muốn đạt được mục tiêu trên, thì chúc mừng bạn, bạn đã đọc đúng chỗ rồi đấy!

 

Khóa học “Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”

 

Thời gian: 08:30-16:00, Ngày 04/10/2020

 

 

NỘI DUNG

Giới thiệu tổng quan
Thiết lập hệ thống quản lý ISO 9001
Thông tin hữu ích

 

THAM GIA

 

THÀNH PHẦN

Người làm công tác ISO
Lãnh đạo, quản lý sản xuất, nhân sự, QA
Cán bộ công đoàn
Nhân viên an toàn, giám sát an toàn
Chuyên gia đánh giá
Những người quan tâm

PHÍ THAM GIA VÀ ĐĂNG KÝ

Chi phí tham gia: 1.998.000 VNĐ

Chung tay cùng doanh nghiệp, cá nân ảnh hưởng COVID-19

 

Hãy đăng ký ngay để giữ chỗ! Cổng đăng ký sẽ đóng khi đủ 15 người tham gia

Bạn muốn nhận thông tin văn bản, dịch vụ, sản phẩm mới; hội thảo, khóa học, lịch học sắp diễn ra và các thông tin hữu ích khác

BẠN NHẬN BẢN TIN MIỄN PHÍ. Hãy đăng ký nhận tin ngay 

DMCA.com Protection Status