cskh@ehs.com.vn

Trang Chủ>Hội thảo>Hội thảo Xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên hiệu quả

 

HỘI THẢO XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI AN TOÀN, VỆ SINH VIÊN 

HIỆU QUẢ 

NGÀY 10/9/2020

ZOOM + GROUP FACEBOOK

    MỤC TIÊU

Nếu bạn mong muốn đạt được mục tiêu trên, thì chúc mừng bạn, bạn đã đọc đúng chỗ rồi đấy!

 

Hội thảo “Xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên hiệu quả”

 

Thời gian: 20:00-21:00, Ngày 10/9/2020

 

 

NỘI DUNG

Xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh biên
Chia sẻ kinh nghiệm
Thông tin hữu ích

 

THAM GIA

 

THÀNH PHẦN

Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động
Lãnh đạo, quản lý sản xuất, nhân sự, QA
Cán bộ công đoàn
Giám sát an toàn, an toàn vệ sinh viên
Chuyên gia đánh giá
Những người quan tâm

PHÍ THAM GIA VÀ ĐĂNG KÝ

Chi phí tham gia: 498.000 VNĐ

Chung tay cùng doanh nghiệp ảnh hưởng COVID-19

 

Hãy đăng ký ngay để giữ chỗ! Cổng đăng ký sẽ đóng khi đủ số lượng người tham gia

Bạn muốn nhận thông tin văn bản, dịch vụ, sản phẩm mới; hội thảo, khóa học, lịch học sắp diễn ra và các thông tin hữu ích khác

BẠN NHẬN BẢN TIN MIỄN PHÍ. Hãy đăng ký nhận tin ngay 

DMCA.com Protection Status