cskh@ehs.com.vn

Trang Chủ>Khóa học>Hệ thống quản lý>Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

 

NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

ISO 9001:2015

NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG

    MỤC TIÊU

Nếu bạn mong muốn đạt được mục tiêu trên, thì chúc mừng bạn, bạn đã đọc đúng chỗ rồi đấy!

 

Khóa học “QUẢN LÝ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG”

 

 

NỘI DUNG

Tổng quan về ISO
Các điều khoản ISO 9001:2015
Triển khai ISO 9001:2015

 

CHỨNG NHẬN

 

PHƯƠNG PHÁP

Thảo luận, Hỏi - đáp
Nghiên cứu tình huống/đóng vai
Đào tạo tích hợp( online + offline +phòng học ảo)
Đào tạo Gia tốc
NLP
Minigame
 • Lãnh đạo, quản lý

 • Nhân viên ISO

 • Chuyên gia đánh giá nội bộ

 • Những người có nhu cầu tìm hiểu về hệ thống ISO 9001:2015

 • Khóa học được thiết kế dựa trên hệ thống thống quản lý tiên tiến của quốc tế

 • Cung cấp những kiến thức và công cụ về an toàn, vệ sinh lao động chuyên ngành

 • Tiếp cận yêu cầu pháp lý và cách thức để tuân thủ pháp luật của Việt Nam

 • Cơ hội sử dụng sổ tay và tài liệu online

 • Cập nhật tài liệu mới nhất tự động gửi đến hộp thư của bạn.

 • Chủ động xây dựng hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường

 • Tiết kiệm chi phí

 • Đảm bảo yêu cầu bảo mật

 • Đào tạo nhân sử để sử dụng lâu dài

 • Cập nhật thông tin và khóa học hữu ích

 

LỊCH HỌC

Thời gian học: 01 ngày

ONLINE

HỒ CHÍ MINH

LIÊN HỆ

HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ

980.000 VNĐ

Phí chứng nhận

LỚP TỐI ĐA 25 HỌC VIÊN

 

Hãy đăng ký ngay để giữ chỗ! 

Bạn muốn nhận thông tin văn bản, dịch vụ, sản phẩm mới; hội thảo, khóa học, lịch học sắp diễn ra và các thông tin hữu ích khác

BẠN NHẬN BẢN TIN MIỄN PHÍ. Hãy đăng ký nhận tin ngay 

DMCA.com Protection Status