DMCA.com Protection Status

Hotline: 1900 6987

compliance@ehs.com.vn


THÔNG BÁO

Tài liệu:

Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may Việt Nam/Guide to Vietnamese Labour Law for the Garment Industry

Hội thảo:

Văn bản mới:

Bạn cần thêm thông tin về giải pháp tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác.

Xin hãy liên hệ với chúng tôi: compliance@ehs.com.vn hoặc hotline 1900 6987.

TBan Bạn muốn nhận thông tin văn bản mới, hội thảo, tài liệu,… hãy đăng ký bằng cách bấm vào đây: Đăng ký nhận thông tin và bạn có thể hủy nhận tin bất kỳ lúc nào tại đường link ghi trong e-mail.